Arrow left

Izjava o zaštiti i prikupljanju podataka

Obavijest o obradi osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prava korisnika

Imate sljedeća prava:

Pravo na pristup: imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako je to slučaj, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, ali nisu ograničene na – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, pravo pristupa nije bezuvjetno pravo te prava i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa. Imate pravo primiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje kopije koje zatražite, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: imate pravo od nas bez nepotrebnog odgađanja dobiti ispravak netočnih osobnih podataka. S obzirom na svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, na primjer davanjem dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): pod određenim uvjetima imate pravo od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo dužni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: pod određenim uvjetima imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka. U tom slučaju takvi će podaci biti označeni i mogu se obrađivati samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: pod određenim uvjetima imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga imate pravo zahtijevati od nas da zaustavimo obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: pod određenim uvjetima imate pravo primiti svoje osobne podatke koje ste nam dali i to u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka. 

Ako želite saznati više ili iskoristiti neko od navedenih prava, slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu:

IEPRI j.d.o.o., Institut za e-poslovanje, regulativu i informatiku, Radnička cesta 80/8, 10 000 Zagreb,

Broj telefona: 00385 (0)1 6700-550, E-mail: : sluzbenik@iepri.com.hr   

Ako smatrate da su Vam povrijeđena prava, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.