Arrow left

Opći uvjeti kupnje

Opći uvjeti kupnje

Ovim uvjetima definira se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacija proizvoda, zaštita autorskih prava te opće odredbe poslovanja prilikom kupovine proizvoda/usluga koji su ponuđeni u ovoj Internet trgovini. tp-line.aktiva-info.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Prodavatelj je TP LINE d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu te izvrši plaćanje putem debitne/kreditne kartice ili pouzećem.

POSTUPAK NARUČIVANJA

Kupac obavlja narudžbu proizvoda putem elektronskog obrasca narudžbe. Nakon što kupac naruči karte, karte će biti razervirane 30 minuta te se unutar tog vremena čeka potvrda o plačanju. Ako se plačanje ne izvrši unutar 30 minuta poništava se kupovina. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u eurima (€). Karte se naručuju elektronskim oblikom upisivanjem broja željenih karata u za to predviđeno mjesto. Karte se smatraju naručenima u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja. Kupnja karata je konačna i nema mogućnosti naknadne promjene narudžbe.


POSTUPAK PLAĆANJA

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od debitnih/kreditnih kartica: MasterCard®, Maestro®, Visa ili American Express®.


UVJETI DOSTAVE

Prodavatelj se obvezuje poslati kupcu karte na e-mail adresu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Ako kupac ne primi poruka sa kartama na adresu elektroničke pošte, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje naknadnog slanja karata na adresu elektroničke pošte. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

UVJETI REKLAMACIJA I POVRATA

Povrat novca je moguć samo u slučaju odgode isplovljavanja broda za koju je karta kupljena. Odgoda plovidbe može biti uzrokovana kvarom ili nepovoljnim vremenskim uvjetima. Povrat novca se ostvaruje izvršenjem koraka navedenih na poveznici Upute za povrat novca. Ako postoji osnova za povrat, novac će biti vraćen na račun kupca. Prodavatelj nije odgovaran za pogreške nastrale od strane kupca i neće biti uvažene kao osnova za povrat novca. Pogreške nastale od strane kupca uključuju, ali nisu ograničene na pogrešno odabran datum plovidbe, pogrešno odabranu relaciju ili pogrešno odabrane karte.

NADLEŽNOST SUDA

Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem reklamacijskog postupka od strane tp-line.aktiva-info.hr, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u Splitu.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Kupac/posjetitelj se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati i/ili objavljivati bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.

OPĆENITO

TP LINE d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje usluge koje Vam pruža tp-line.aktiva-info.hr Internet trgovina ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. U slučaju problema, molimo Vas da isti prijavite našem Kontakt centru (telefonom ili e-mail-om) kako bismo ga otklonili na najbrži mogući način.

Opći uvjeti sklapanja ugovora o prijevozu putnika na brzobrodskim linijama TP LINE d.o.o. dostupni su na www.tp-line.hr